Cirurgia Cardíaca

La Cirurgia Cardíaca constitueix la branca de la Cirurgia que s’ocupa de la prevenció, estudi i tractament de les malalties del cor, pericardi i sistema vascular de grans vasos. La seva existència com a especialitat mèdica es justifica per la unitat fisiopatològica de l’aparell circulatori i l’analogia dels mètodes diagnòstics i terapèutics, així com els procediments tècnics emprats.


 cirurgià cardíac barcelona


Camp d'acció de la Cirurgia Cardíaca

• Anomalies congènites del cor, pericardi i grans vasos.

• Anomalies adquirides del cor, pericardi i grans vasos.

• Patologia de l’aorta toràcica i les seves branques.

• Tractament de patologia de ritme cardíac, marcapassos i desfibril·ladors. 

• Trasplantaments cardíac.

• Procediments i tècniques precises per a la realització de la seva activitat (perfusió, assistència circulatòria, conservació de sang, etc.).

• Estudi, preparació i tractament pre, per i postoperatori dels pacients del seu camp d’acció.

• Aplicació de les tècniques pròpies de l’especialitat en el context d’actuació d’altres especialitats mèdiques.

Aquest camp d’acció podrà ser modificat en el futur, a mesura que el desenvolupament de noves tècniques i mètodes de tractament de les alteracions de l’aparell cardio-circulatori ho justifiquin. 

A efectes d’una atenció òptima dels pacients inclosos en els apartats anteriors, s’inclou l’aplicació dels procediments diagnòstics (invasius o no) i terapèutics (mèdics i quirúrgics) necessaris per a aconseguir els millors resultats. 
Director Cirurgia Cardíaca

Dr. Albert Miralles Cassina​​​​​​​ Cirurgia Cardíaca

  • Telèfon: 93 254 50 00 / 618 218 235
  • Ext.: 3198
  • Horari (At. Telefònica): 

> Dilluns a divendres: 10:00-18:00h

Subir arriba