Neurologia

La Neurologia és l’especialitat de la medicina que s’aplica al diagnòstic i tractament de les malalties del cervell, la medul·la espinal, els nervis perifèrics i els músculs.

La Neurologia s’ocupa de forma integral de l’assistència mèdica del malalt neurològic, de la docència en les matèries que afecten al Sistema Nerviós i de la investigació, tant bàsica com d’aplicació clínica dins del camp de les Neurociències

El neuròleg és el metge que exerceix l’especialitat de Neurologia dominant tots els coneixements i tècniques especials que permeten dur a terme l’assistència, investigació i ensenyament de l’especialitat. 


El camp d’acció de l’especialitat inclou les àrees assistencial, docent i investigadora. Neurologia


Els neuròlegs tracten diversos tipus de malalties:

 • Malalties circulatòries del cervell, com les trombosi i hemorràgies. 
 • Les migranyes, neuràlgies i altres dolors especials.
 • Els tumors cerebrals. Demències (malaltia d’Alzheimer i altres).
 • Meningitis, encefalitis i altres infeccions del sistema nerviós. 
 • Epilèpsies.
 • Malalties de Parkinson, tremolor, tics i altres trastorns del moviment. 
 • Esclerosi Múltiple, Esclerosi Lateral Amiotròfica, Polineuritis, Distròfies musculars, Atàxies, etc. I un llarg etcètera que inclou la paràlisi quasi de qualsevol causa. 

Equip Mèdic Neurologia

Dra. Beatriz Chavarría Cano

Dr. Javier Emilio Codas Campuzano

Dr. José Gabriel Salazar Tortolero

Dr. Rodrigo Rocamora Zúñiga​​​​​​​ Servei de Neurologia HM Delfos

 • Telèfon: 93 254 50 20
 • Horari atenció telefònica: 
  • Dilluns a divendres: 8:00h - 20:00h

> Coneix les nostres unitats especialitzades:

Unitat d'Epil·lèpsia

Unitat d'Estudi de la Son


> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral de Neurociencias - HM CINAC BarcelonaSubir arriba