Neurofisiologia

La Neurofisiología Clínica és l'especialitat mèdica fonamentada en els coneixements de les neurociències bàsiques.

Té com a objectiu l'exploració funcional del Sistema Nerviós Central i Perifèric, utilitzant tecnologia altament especialitzada amb objectius diagnòstics, pronòstics i d'orientació terapèutica, com tècniques neurofisiologiques necessàries que inclouen els estudis d'Electroencefalografia, Electroneurografia, Electromiografia i Potencials evocats. 

Actualment, la tecnologia dominant es centra en el registre directe o indirecte, conversió, precessament i anàlisi dels fenòmens bioelèctrics dels sistemes mencionats. 

S'inclouen també en aquelles altres tècniques que, encara que en període de desenvolupament, permeten l'anàlisi quantitatiu de variables neurobiològiques d'aplicació clínica. 

La Neurofisiologia Clínica és el conjunt de tènciques d'estudi i valoració de les funcions fisiològiques i patològiques del Sistema Nerviós (Central, Sensorial, Vegetatiu i Neuromuscular). El seu camp d'acció abarca, bàsicament, totes les patologies del Sistema Nerviós. 

Donat que l'afectació primària o secundària del Sistema Nerviós entra dins de les àrees d'actuació de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, bàsicament i per ordre de demanda: Traumatologia, Neurologia, Neurocirurgia, Psiquiatria, Reumatologia, Pneumologia, Medicina Interna, Rehabilitació, Otorinolaringologia, Oftalmologia, Medicina Intensiva, etc. Per tant, la Neurofisiologia Clínica té caràcter de Servei Central. També la investigació mèdica, en totes les seves àrees, es beneficia de la seva contribució. 


Equip mèdic Neurofisiologia

Dra. Estela Lladó Carbó

Dr. Mauricio David Díaz Sardi

Dr. Salvador de la Torre Orozco

Dra. Marta Cecilia Flores

Dra. Alba León Jorba

Dra. Raidili Mateo Montero

Dra. Beatriz Villa Benito> Descobreixi més informació sobre el:

Centro Integral de Neurociencias - HM CINAC Barcelona


Subir arriba