Neurofisiologia

La Neurofisiología Clínica és l'especialitat mèdica fonamentada en els coneixements de les neurociències bàsiques.

Té com a objectiu l'exploració funcional del Sistema Nerviós Central i Perifèric, utilitzant tecnologia altament especialitzada amb objectius diagnòstics, pronòstics i d'orientació terapèutica, com tècniques neurofisiologiques necessàries que inclouen els estudis d'Electroencefalografia, Electroneurografia, Electromiografia i Potencials evocats. 

Actualment, la tecnologia dominant es centra en el registre directe o indirecte, conversió, precessament i anàlisi dels fenòmens bioelèctrics dels sistemes mencionats. 

S'inclouen també en aquelles altres tècniques que, encara que en període de desenvolupament, permeten l'anàlisi quantitatiu de variables neurobiològiques d'aplicació clínica. 

La Neurofisiologia Clínica és el conjunt de tènciques d'estudi i valoració de les funcions fisiològiques i patològiques del Sistema Nerviós (Central, Sensorial, Vegetatiu i Neuromuscular). El seu camp d'acció abarca, bàsicament, totes les patologies del Sistema Nerviós. 

Donat que l'afectació primària o secundària del Sistema Nerviós entra dins de les àrees d'actuació de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, bàsicament i per ordre de demanda: Traumatologia, Neurologia, Neurocirurgia, Psiquiatria, Reumatologia, Pneumologia, Medicina Interna, Rehabilitació, Otorinolaringologia, Oftalmologia, Medicina Intensiva, etc. Per tant, la Neurofisiologia Clínica té caràcter de Servei Central. També la investigació mèdica, en totes les seves àrees, es beneficia de la seva contribució. 


Equip mèdic Neurofisiologia

Dra. Raidili Mateo Montero

Dr. Mauricio David Díaz Sardi

Dra. Marta Cecilia Flores

Dra. Alba León Jorba

Dr. Roman Sola i Jurschik​​​​​​​  Servei de Neurofisiologia

  • Telèfon: 93 254 50 20 / 633 966 630
  • Email: paciente@neurospark.es

Descobreixi més informació sobre el:
Subir arriba