Anàlisis Clíniques

L’especialitat d’Anàlisis Clíniques es fonamentarà en aquelles actuacions que per mitjà de mètodes diagnòstics analítics, proves funcionals i/ó de laboratori y la seva correlació fisiopatològica ajudin al diagnòstic, pronòstic, terapèutica mèdica i prevenció de la malaltia.

Les Anàlisis Clíniques són la base comú de les següents especialitats: Hematologia i Hemoteràpia Clínica, Bioquímica Clínica, Microbiologia i Parasitologia, Immunologia i Genètica. El seu camp d’acció serà l’assistència primària i secundària de l’actual estructura sanitària. A nivell de l’assistència terciària la seva actuació es reduirà a àrees concretes. 


analisi sang​​​​​​​ Anàlisis Clíniques - HM Delfos

  • Telèfon: 93 254 50 00
  • Ext.: 3122
  • Horari d'Atenció al públic: 

Dilluns a Divendres:

> Recollida de resultats: 8:00 a 20:00h

> Entrega de mostres: 8:00 a 20:00h

> Extraccions: 8:00 a 20:00h

Dissabtes:

> Recollida de resultats: 8:00 a 12:00h

> Entrega de mostres: 8:00 a 12:00h

> Extraccions: 8:00 a 12:00h
Subir arriba