Cirurgia Plàstica i Reparadora

És una branca de la Cirurgia que s'ocupa de la correcció quirúrgica de tot procés congènit, adquirit, tumoral o simplement involutiu, que requereixi reparació o reposició d'estructures superficials que afecten la forma i funció corporal, amb criteris de proporcionalitat i paràmetres estètics, estant les seves tècniques basades en el trasplantament i mobilització de teixits (plàsties, per el primer, i en l'alteració, canvi, resecció o empelt de teixits o implants de material inert, per la segon).

La especialitat de Cirurgia Plàstica i Reparadora es troba en constant progrés, desenvolupament i evolució. Se la denomina, de forma oficial, amb la terminologia diferent segons els països:

  • Cirurgia Plàstica
  • Cirurgia Plàstica i Reparadora
  • Cirurgia Plàstica, Reconstructora i Estètica

L’actuació quirúrgica, sobre desviacions de la normalitat i també de l’aspecte estètic, a més de sobre processos patològics, singularitza aquesta especialitat. 

El camp d’acció de l’especialitat en el moment actual s’admet que correspon a:

  • Cremades i les seves seqüeles 
  • Tractament quirúrgic dels tumors i de totes aquelles regions en les que sigui necessària la reconstrucció per plàstia o empelts. 
  • Tractament quirúrgic de les malformacions congènites externes de la regió cràneo-cervicofacial, així com les d’altres regions que requereixin de plàsties o empelts. 
  • Tractament quirúrgic d’aquelles regions en les que es necessiti una reconstrucció dels teixits tous. 
  • Cirurgia de mà
  • Cirurgia estètica


Director Cirurgia Plàstica i Reparadora

Dr. Jaume Masià Ayala
Subir arriba