Anestesiologia i Reanimació

L’especialitat sorgeix de la necessitat de protegir al pacient davant de l’agressió quirúrgica y control preoperatori, postoperatori immediat i control del dolor crònic rebel a tractaments convencionals.

El contingut actual de l’especialitat és ampli i, degut a la capacitació de l’anestesiòleg per al tractament integral del pacient, és previsible que el seu camp d’actuació es continuï ampliant per estendre la teràpia de tot tipus de pacients que requereixin cures crítiques. 


L’Anestesiologia i Reanimació és una especialitat mèdica que té com a objectius l’estudi, docència, investigació i aplicació clínica de:

 • Mètodes i tècniques per a fer insensible al dolor i protegir al pacient de l’agressió abans, durant i després de qualsevol intervenció quirúrgica i obstètrica, d’exploracions diagnòstiques i de traumatismes. 
 • Mantenir les funcions vitals en qualsevol de les condicions citades i en els pacients donants d’òrgans. 
 • Tractar pacients amb funciones vitals que es troben greument compromeses, mantenint les mesures terapèutiques fins que es superi la situació de risc vital d’aquestes funcions, 
 • Tractament del dolor de qualsevol etiologia, tan aguda com crònica. 
 • La reanimació en el lloc de l’accident i l’evacuació dels accidentats o pacients en situació crítica. 


anestesiologia barcelona


L’Anestesiologia i Reanimació té el se camp d’acció en el medi intrahospitalari i en l’extrahospitalari. 

Medi hospitalari

 • Consulta preanestèsica
 • Acte anestèsic al quiròfan
 • Unitat de recuperació postanestèsica
 • Reanimació
 • Unitat del Dolor
 • Seguiment postanestèsic dels pacients

Servei d’Urgències:

 • Reanimació de pacients crítics
 • Maneig urgent del pacient quirúrgic

Sedacions intrahospitalàries a unitats especials:

Radiologia Intervencionista, Endoscòpia Digestiva, Endoscòpia Respiratòria, etc. 

 • Per a procediments diagnòstics
 • Per a procediments terapèutics


Medi extrahospitalari

Aquí, el seu camp d’acció és en el lloc on es trobi l’accidentat o el malalt, en estat crític, així com en el medi de transport utilitzar per a la seva evacuació. 

Sedacions en centres odontològics, oftalmològics o d’endoscòpia digestiva degudament acreditats per l’activitat.Director Anestesiologia i Reanimació

Dr. Alex Carví Mallo

Equip Mèdic

Dra. Clara Fernandez Delgado

Dr. Alexis Gonzalez Páez

Dra. Montserrat Rovira Angrill

Dr. Ramón Lázaro Hijazo

Dr. Alvys López Torres

Dr. Pablo Gustavo Mangione 

Dr. Roberto Amador Acosta

Dr. Rigoberto Sánchez Valdez

Dra. Martha Patricia Tamayo 

Dra. Sara Gili Grahit

Dr. Roberto Ernesto González Ochoa

Dr. Angélica Abreo Ariza

Dra. Antonia Bonet Burguera

Dr. Luis Cedeño Sánchez

Dr. Martin A. Salgueiro Luchini

Dr. Michel Vázquez Perdomo

Dra. Anna Casanovas Bonada

Dra. Celia Arbona Conejero

Dr. Mauricio Roberto Argañaraz Quinteros

Dra. Irene Blanco Pérez

Dr. Gregory José Contreras Pérez

Dr. Héctor Torres Ríos

Dr. Germán Rodrigo Ordóñez


​​​​​​​ Anestesiologia i Reanimació

 • Telèfon: 93 254 50 13 
 • Ext.: 8012
 • Horari: 

Dilluns a divendres: 9:00-14:00h

Subir arriba