Notes de premsa

 

 

Neix una nova xarxa pediàtrica a Barcelona que ofereix una atenció global i integral al pacient infantilhttps://www.hmhospitales.com/prensa-ca/notas-de-prensa/neix-nova-xarxa-pediatrica-a-barcelona-ofereix-atencio-global-i-integral-al-pacient-infantilNeix una nova xarxa pediàtrica a Barcelona que ofereix una atenció global i integral al pacient infantilBarcelona, 17 de juny de 2020. HM Hospitales ha iniciat la creació d'una xarxa pediàtrica a Barcelona que permetrà oferir una atenció global i integral del pacient infantil. Aquest projecte, que forma part de l'estratègia desenvolupada pel Grup per proporcionar una assistència d'alta especialització als pacients de Catalunya, té com a pedres angulars els hospitals HM Nens i HM Sant Jordi. La unificació dels seus circuits i protocols d'actuació garantiran la continuïtat assistencial, la qual cosa és especialment rellevant en els casos que presenten una major complexitat.https://www.hmhospitales.com
La crisi sanitària pel Covid-19 impulsa un nou servei de Telemedicina a l'Hospital HM Nenshttps://www.hmhospitales.com/prensa-ca/notas-de-prensa/crisi-sanitaria-pel-covid-19-impulsa-nou-servei-telemedicina-hospital-hm-nensLa crisi sanitària pel Covid-19 impulsa un nou servei de Telemedicina a l'Hospital HM NensBarcelona, 10 de juny de 2020. La crisi sanitària provocada pel COVID-19 ha accelerat la implementació del Servei de Telemedicina de l'Hospital HM Nens, que havia de culminar a finals d'any. Es tracta d'un projecte iniciat el 2013 amb l'atenció a distància a centres escolars que, actualment, cobreix també els àmbits d'Hospitalització Domiciliària, Urgències i les diferents especialitats.https://www.hmhospitales.com
HM Nens, primer centre d'Espanya en aplicar la Tècnica de Vilkki per tractar la malformació de màhttps://www.hmhospitales.com/prensa-ca/notas-de-prensa/hm-nens-primer-centre-espanya-en-aplicar-tecnica-vilkki-per-tractar-malformacio-maHM Nens, primer centre d'Espanya en aplicar la Tècnica de Vilkki per tractar la malformació de màBarcelona, 05 de juny de 2020. L'Hospital HM Nens, a través de la Fundación HM Obra Social Nens, ha esdevingut el primer centre d'Espanya en el que s'aplica la Tècnica de Vilkki, un innovador procediment de microcirurgia que permet tractar la malformació del radi que impedeix el desenvolupament normal de l'avantbraç en els nens (deficiència radial).https://www.hmhospitales.com
La realització d'uns 6.000 tests de detecció d'anticossos completa l'avaluació de l'estat immunològic dels professionalshttps://www.hmhospitales.com/prensa-ca/notas-de-prensa/realitzacio-6000-tests-deteccio-anticossos-completa-avaluacio-estat-immunologic-professionals-hm-hospitalesLa realització d'uns 6.000 tests de detecció d'anticossos completa l'avaluació de l'estat immunològic dels professionalsMadrid, 21 de maig de 2020.- Des de l'inici de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2, HM Hospitales ha implantat protocols per tractar de garantir en la mesura del possible la salut dels seus treballadors i per tant la dels seus pacients. Així, la realització de tests massius de detecció d'anticossos al personal del Grup s'ha convertit en una de les iniciatives de més impacte, ja que ofereix una fotografia precisa de la prevalença de la malaltia entre els seus professionals sanitaris, que es constata com a baixa al registrar-se un 9,4% de positius en Immunoglobulina g (IgG).https://www.hmhospitales.com
Circuits i centres lliures de Covid-19 per assegurar l'atenció dels pacients d'altres patologieshttps://www.hmhospitales.com/prensa-ca/notas-de-prensa/circuits-i-centres-lliures-de-covid19-per-assegurar-atencio-pacients-altres-patologiesCircuits i centres lliures de Covid-19 per assegurar l'atenció dels pacients d'altres patologiesBarcelona, 20 de maig de 2020. HM Hospitales ha posat en marxa el seu ‘Plan Repliegue’ a Barcelona. L'Hospital HM Delfos ha adoptat una sèrie de mesures que converteixen les seves instal·lacions en llocs de confiança i protegits per poder desenvolupar tota l'activitat necessària oferint als pacients la màxima seguretat i tranquil·litat. HM Nens es mantindrà com a centre lliure d'exposició al COVID-19, on es realitzaran exhaustius controls en la seva àrea dental.https://www.hmhospitales.com
Avui es posa en disposició de la Comunitat Científica Internacional el Dataset Clínic anonimitzat de pacients de COVID-19https://www.hmhospitales.com/prensa-ca/notas-de-prensa/es-posa-en-disposicio-comunitat-cientifica-internacional-dataset-clinic-anonimitzat-pacients-covid-19-hm-hospitalesAvui es posa en disposició de la Comunitat Científica Internacional el Dataset Clínic anonimitzat de pacients de COVID-19Madrid, 25 d’abril de 2020.- HM Hospitales, a partir d'avui, posa a lliure disposició de la comunitat internacional un dataset anonimitzat amb tota la informació clínica disponible sobre els pacients tractats en els seus centres hospitalaris pel virus SARS-CoV-2.https://www.hmhospitales.com

Subir arriba