Otorinolaringologia HM Delfos - Dr. Juan Lorente Guerrero

L’Otorinolaringologia és una especialitat mèdic-quirúrgica a on se sumen els coneixements relatius a l’oïda, nas, faringo-laringe, patologia del coll i glàndules salivals. La connexió entre aquests territoris i la seva facilitat per emmalaltir junts, fa que tots siguin estudiats per la mateixa especialitat.

L’Otorinolaringologia podria ser definida com un pilar fonamental de la comunicació, ja que per mig dels òrgans dels sentits, objecte del seu estudi (oïda, olfacte i gust) es rep informació sobre el mitjà circumcidant. 

A més, el sistema vestibular central integra les aferències que, des dels receptors del laberint posterior i les terminacions propioceptives cervicals, proporcionen coneixement de la situació espacial i generen reflexes que permeten el manteniment del to muscular i de l’equilibri. Si això és així, en el terreny de la recepció i processament de la informació externa, val a dir el mateix en el camp de la projecció al món exterior a través de la fonació. 
Al marge dels límits objectius de l’especialitat i dels que un mateix es marqui, la medicina actual s’entén com un treball en equip, per la qual cosa l’otorinolaringòleg ha de cultivar la interrelació amb patòlegs, radiòlegs, radioterapeutes, oncòlegs, endocrinòlegs, oftalmòlegs, neurocirurgians, cirurgians plàstics, cirurgians generals, cirurgians maxil·lofacials, cirurgians toràcics, etc., el que permetrà un enriquiment mutu i la consecució de l’objectiu principal de la Medicina: proporcionar benestar físic i moral als malalts.


Director Otorinolaringologia

Dr. Juan Lorente Guerrero

 
Subir arriba